Неділя, 27.09.2020, 16:33
Вітаю Вас Гість | RSS


Знам'янська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 
ім. Т.Г. Шевченка

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

    Калюжна Ірина Павлівна, вчитель англійської мови, голова МО суспільно-гуманітарного циклу

    Стаж роботи -11 років

    Проблема над якою працюю: Використання інтерактивних технологій в формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови

    Кредо: «Хай буде вчитель дзеркалом добрих звичаїв: і чого навчає або навчати збирається , те саме , як на зразкові , хай показує на самому собі.»

 

     “It’s never late to learn”- «Вчитись ніколи не пізно».

 

 

 

У кожного вчителя є своя мрія, яку він намагається втілити в життя. У мене такою мрією є навчити учнів спілкуватися англійською мовою, робити так, аби учням було цікаво на уроках. Я намагаюся використовувати різні методи та прийсми при вивченні іноземної мови. Ефективність навчання іноземної мови залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від уміння вчителя враховувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та індивідуальні особливості кожного учня. Методика сучасного уроку іноземної мови тісно пов’язана з інтерактивними методами.

Практикую на уроках  проектну діяльність, парну та групову роботу, розв’язання проблемних питань і ситуацій. Використовую й інші засоби: робочі зошити, аудіо та відеоматеріали, тестові завдання, таблиці, ілюстрації, карти, плакати.

В процесі роботи я намагаюся враховувати індивідуальні особливості учнів, їх характер,темперамент.

Інтерактивні методики дають можливість ефективної організації взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з елементами змагання.

Під час роботи з текстом я використовую метод припущення.  Коли учні розглянувши малюнок чи прочитавши заголовок  намагаються передбачити про що  йтиме мова в тексті. Кожен висуває свої ідеї, всі ідеї приймаються і після прочитання тексту визначаємо, хто був найближче до цілі.

Як керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільнр-гуманітарного циклу  намагаюсь охопити і обговорити актуальні на даний момент питання освіти.

 

Напрацювання:

Розробка системи уроків з теми «Книги в нашому житті» ( 8 клас) ,«Тести з англійської» (7 клас),

 випуск методичного посібника «Творчий вчитель - обдаровані  діти», до якого увійшли напрацювання вчителів шкільного МО.

Досягнення:

Мої учні - переможці всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Greenwich»  2011р.,2012р. переможці міських олімпіади з англійської мови різних років.

Розробки виховних заходів:https://drive.google.com/open?id=0B4LFKRCDVDP8ZmZFcXFRWTF2MWM

 


 

 

    ДУБОК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА ,вчитель української мови та літератури                            

 

    Стаж роботи -16 років

 

     Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

 

     Проблема  «Інформаційно-комунікаційні  технології  як засіб активізації пізнавальної  діяльності учнів»

 

     Кредо:  Ростити, навчати, творити.

                  Знаннями вести до мети.

                                                                            Щоб кожна дитина в цім світі.

                                                                             Змогла своє «Я» віднайти.

         

Мета досвіду

           Формування національно-мовної особистості, яка характеризується свідомим ставленням до мови, розвиненим інтелектом, а отже, й мовленнєвою пам’яттю, мовним чуттям; створення оптимальних умов для розвитку пізнавальної діяльності, творчого потенціалу особистості; надання учням можливостей  самореалізуватися.

        Визначальними пріоритетами моєї практичної діяльності є особистісно орієнтований підхід, індивідуалізація й диференціація навчання, орієнтація на конкретного учня, його потенційні можливості як партнера, який свідомо здобуває знання, розвиває здібності, набуває досвіду спілкування в діалозі, аргументовано відстоює власну думку. Атмосфера доброзичливості та співробітництва, яку я намагаюся створити на своїх уроках, сприяє інтелектуальній розкутості учнів, вільному обміну думками, реалізації їх пізнавальних потреб і інтересів. Саме інформаційно-комунікативні технології дозволяють мені модернізувати урок словесності, посилити діяльнісну активність учня в атмосфері пошуку та дослідження. Потужний потенціал комп’ютера як засобу навчання і його програмне забезпечення пов'язуються з такими факторами активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, як наочність, емоційність, індивідуалізація навчання. Системи опрацювання текстової інформації, електронні таблиці, бази даних, графічні редактори – ці прикладні програми активно допомагають мені в процесі підготовки до занять дидактичних матеріалів, комп'ютерних мультимедійних презентацій, Web-сайтів, тощо. Ефект від використання комп'ютера на уроці досягається також за рахунок:

  • збільшення обсягу самостійної роботи – індивідуальної, групової, фронтальної;
  • інформаційної насиченості навчального матеріалу;
  • активізації навчальної діяльності за рахунок виконання учнями значної кількості завдань.

       Таким чином, можна виділити основні напрями організації роботи з використанням комп'ютера на уроці.

  1. Вивчення теми, чи окремого завдання уроку учнями самостійно або в парах з допомогою певного програмного забезпечення(програми «Рута», «Плай», «Master», «Рідна мова»). Роль учителя при цьому носить фасилітативний характер.
  2. Використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що слугує наочним посібником(показ презентацій, схем, таблиць, інструкцій)
  3. Використання Інтернету, компакт-дисків для виконання завдань творчого характеру.
  4. Застосування різноманітних форм контролю знань(тестувань в електронному варіанті).

         Як відомо, інформація, яку учень сприймає за комп'ютером, може бути звуковою та візуальною. Саме створення мультимедійних презентацій посилюють діяльнісну активність учня як суб'єкта навчально-виховного процесу. Саме для цієї роботи краще використовувати програму Power Point, за допомогою якої учні створюють презентації за результатами своєї дослідницької діяльності за змістом літературного твору,  характеристики героя,  біографії письменника. Ця ефективна форма допомагає узагальнювати, відпрацьовувати, повторювати, систематизовувати і створювати нове на основі вивченого. Я використовую тематичні презентації за такими напрямами:

·         демонстрація (зацікавлюю учнів ілюстраціями(таблицями, схемами, інструкціями) та ефектами (звуком, відео, анімацією) на різних етапах уроку; це активна допомога й  при проведенні тематичних батьківських зборів, методоб'єднань.

·         проектування в ході навчально-виховного процесу: на уроках, під час проведення позакласних заходів, науково-дослідницької роботи. Учні 10–11 класів, використовуючи комп’ютерні технології, створюють різноманітні презентації з обраної теми. Наприклад, у 10 класах для узагальнення раніше вивченого матеріалу про самостійні і службові частини мови старшокласники  досліджують теми «Іменник», «Прикметник», «Дієслово» та інших, роблять висновки, проводять анкетування, результати оформлюють у вигляді графіків, схем, діаграм. В 11 класі під час вивчення творчості того чи іншого письменника істотне місце відводиться створенню тематичних презентацій (напр., за тв. І.Багряного, П.Тичини, О. Довженка). Крім систематизації знань з обраної  проблеми, учні творчо підходять до опрацювання певних питань. Проектуючи пізнавально-розвивальну діяльність, застосовую різні її форми, насамперед,  самостійну, пошукову, дослідницьку роботу учнів на кожному уроці. Проектну діяльність можна застосовувати на уроках різних типів як під час вивчення нового матеріалу, так і в процесі закріплення та узагальнення знань.

·         робота за індивідуальними програмами. Створивши невеликий архів мультимедійних презентацій з різних тем я використовую їх на додаткових заняттях, з обдарованими дітьми та тими, які мають недостатній рівень знань.

           Основна перевага презентацій перед іншими комп'ютерними навчальними засобами полягає в динамічності, можливості вносити зміни в процес учіння, виправляти, доповнювати, враховуючи індивідуальні особливості конкретного учня чи колективу.

           На уроках мови для підвищення грамотності й розвитку мовленнєвої культури використовую програми «Рута», «Плай», «Master», «Рідна мова», які дозволяють знаходити і виправляти помилки, перекладати з іноземних мов на українську, активно збагачувати словниковий запас учнів. Прикладом нових комп'ютерних програм, електронних інформаційних джерел, які урізноманітнюють методичні прийоми і підвищують мотивацію до навчальної діяльності, заохочують школярів до творчого читання художніх творів є такі як: CD «Живий голос Василя Стуса», CD «Тарас Шевченко. Життя і творчість», CD мультфільм «Енеїда», CD «Золота скарбниця України», електронне видання  «Словники України», програма «Школярик». Використання цих джерел дає дієвий результат. Цікавою формою перевірки навчальних досягнень учнів є тестові завдання в електронному варіанті. Практика показує, що за умови поєднання з іншими видами перевірки (творчими письмовими роботами, усним опитуванням), використання тестових завдань є досить ефективним інструментом, що стимулює підготовку учнів до уроку й підвищує мотивацію навчальної діяльності. Школярів можна також заінтригувати цікавою формою подання будь-якого правила: використовуючи малюнки, анімацію я пропоную здійснити цікаву подорож країною Орфографія(Пунктуація, Морфологія, Синтаксис, Орфоепія) й виконати завдання казкових персонажів або героїв улюблених казок.

 

Очолюю міське методичне об’єднання вчителів української мови та літератури

 

Мої напрацювання

-       Публікації в міській пресі з висвітленням педагогічних проблем, у всеукраїнських виданнях, а саме: в журналі «Вивчаємо українську мову та літературу» Видавничої  групи «Основа» (м.Харків»), в журналі «Відкритий урок» (Видавництво «Плеяда» м.Київ), у посібнику «Уроки української мови. 5-6 клас» (м. Харків, «Основа», 2007 рік).

 

Мої досягнення

-       Член обласної творчої групи вчителів української мови та літератури при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського.

-       Ініціатор заснування шкільної газети «Кобзарева світлиця»

-       ( ІІ місце по області у конкурсі шкільних газет)

-       екзаменатор  для перевірки відкритої частини тестових завдань з української мови та літератури зовнішнього незалежного  оцінювання.

-       Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, проведення майстер-класів з проблеми: «Впровадження інтерактивних методів  навчання в процесі викладання української мови та літератури».

-        переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»(2007р.)

-        2008 р. – лауреат педагогічної  премії імені Григорія Ващенка, заснованої міським осередком громадської організації «Просвіта». 

 

 

 

    Мережана Тетяна Олександрівна, вчитель української мови та літератури

 

     Стаж роботи - 28 років

 

     Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

 

     Проблема над якою працюю: «Впровадження та розвиток педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського на уроках української мови та літератури»

 

    Творче кредо: «Виховуючи – виховуватись. Навчаючи – вчитись…».

«Учитель, який передає дитині лише знання – це ремісник; той, хто виховує характер – справжній митець своєї справи».

 

Учительське кредо: «Дитячу душу Словом розбуди і навчи трудитись».

 

Дитина народжується, як чистий аркуш паперу. Минає час і на ньому з’являються рядки, думки і почуття. Як же виховати і навчити дитину, щоб оцінка була відмінною. Це питання я поставила перед собою ще 28 років тому, коли прийшла працювати до школи. Щоб моя мрія стала реальністю , навчання спрямовую на формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою як могутнім чинником становлення громадянина України.

Працюючи над проблемою , для самостійної роботи на уроках виготовила картки, за допомогою яких  учні на прикладах казок Сухомлинського В.О. роблять всі види розборів: синтаксичний, морфологічний, фонетичний і т.д.

Вправляються в написанні переказів за притчами Василя Олександровича ,  самостійно пишуть казки та укладають їх у збірочки.

Таким чином учні вчаться раціонально і правильно використовувати набуті знання, реалізовувати їх практично. А також знайомляться з величезною спадщиною знаменитого педагога.

Працюю в  шкільному методичному об’єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу,творчій групі по вивченню та впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховному процесі з метою підвищення професійної компетентності вчителів, Школі високої педагогічної майстерності

Очолюю шкільне методичне об’єднання класних керівників

Маю публікації конспектів уроків в газеті «Все для вчителя», журналі «Відкритий урок».

Мої учні займають призові місця на олімпіаді з української мови та літератури, мають дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів на конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика , мовно-літературному конкурсі   ім. Т.Г.Шевченка.активні учасники і переможці всеукраїнського конкурсу з української мови «Соняшник».

 

Розробки виховних заходів:https://drive.google.com/open?id=0B4LFKRCDVDP8STc5bXB6WFNkMkk

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020